Algemene voorwaarden

Zonder schriftelijke toestemming van Fictievedatingsites.nl is het niet toegestaan om teksten, fotomateriaal of andere content van deze website her te gebruiken. De auteurswet bepaalt dat je wanneer je teksten wilt overnemen die op Fictievedatingsites.nl staan je hiervoor schriftelijk toestemming dient te vragen, tenzij anders wordt aangegeven.

De meeste afbeeldingen op Fictievedatingsites.nl komen van websites af die openbaar zijn dus zijn deze voor iedereen toegankelijk. De teksten en of informatie die extra word aangeboden op onze website worden door ons zelf geschreven en zijn dus niet voor iedereen toegankelijk. Deze informatie mag dan ook niet gedeeld of gebruikt worden zonder dat er schriftelijke toestemming van Fictievedatingsites is verkregen.

Indien van toepassing:

1.1 De teksten inclusief prijzen die bij de websites vermeld staan, hebben wij overgenomen van de website zelf. Mocht deze niet overeenkomen zijn wij hiervoor uiteraard niet verantwoordelijk.

1.2 Fictievedatingsites.nl streeft er naar een zo actueel mogelijke website te houden. Mocht er onverhoopt een website opstaan die niet meer online is, dan is het mogelijk om dit bij ons te melden, dit is mogelijk door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

1.3 Fictievedatingsites.nl plaatst informatie na aanleiding van meldingen, en zal zorgvuldig met de informatie omgaan die we hebben ontvangen. Als er bij ons een melding binnen komt waarbij ons nadrukkelijk gevraagd word om deze discreet en of anoniem te behandelen zullen wij dit ook doen. Wij zullen in dit geval de verkregen informatie gebruiken waar mogelijk zonder de naam van de melder hierbij te benoemen.

1.3.1 Mocht het voorkomen dat uw website op onze website word genoemd en u bent van mening dat de informatie die er bij vermeld word niet kloppend is, dan heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Wij vragen u dan zo specifiek mogelijk te omschrijven waarom u van mening bent dat deze informatie niet kloppend is, en vragen u om bewijs er bij te leveren. Wij vragen dit bewijs omdat we op deze manier kunnen nagaan of uw vraag tot verwijderen of aanpassen van uw website gegrond is. Als dit blijkt te zijn zullen we ook gelijk actie hierop ondernemen op onze website, en richting de persoon die bij ons een pagina/website gemeld heeft.

1.4 De informatie op Fictievedatingsites.nl word aangeboden zonder enige vorm van garantie of enige aansprakelijkheid. Wij behouden ons dan ook het recht om deze informatie aan te passen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

1.5 Fictievedatingsites.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar verwezen wordt.

1.6 Fictievedatingsites.nl werkt op volledige vrijwillige basis en krijgt voor geen enkele vermelding enige commissie op welke manier dan ook.