Cookies

Wij maken gebruik van cookies waarin bepaalde persoonsgegevens gebruikt worden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van deze website en uw gebruiksgemak.

U kunt ons cookiestatement en beleid hier raadplegen: cookiestatement

Verstrekking aan derden & websites van derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan de hand van weblinks met deze website zijn gekoppeld. Wij bieden geen garantie dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zullen de persoonsgegevens bewaren conform de in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens maximaal toegestane bewaringstermijn (thans twee jaar).

Beveiliging van data & meldplicht datalek

Wij beveiligen onze data, en daarmee uw persoonsgegevens, aan de hand van de volgende beveiliging SSL

Op het moment dat wij constateren dat er persoonsgegevens zijn vrijgekomen zonder ons medeweten en/of persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt (een ‘datalek’), dienen wij daarvan melding te maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In samenspraak met het College Bescherming Persoonsgegevens wordt besloten of het datalek (waarschijnlijk) ongunstige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Indien dat het geval is zullen wij u onverwijld van het datalek op de hoogte stellen.

Recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing, verwijdering

Elke persoon die persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft komt het recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing en verwijdering van deze persoonsgegevens toe.

Indien een persoon gebruik wil maken van (één van) deze rechten dient hij dat onmiddellijk kenbaar te maken via contact(at)fictievedatingsites.nl Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.