Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan (direct of indirect) de identiteit van een persoon achterhaald kan worden. Denk hierbij niet alleen aan de naam en het adres van een persoon, maar ook zijn e-mail of IP-adres.

2. Verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of op grond van een wettelijke verplichting of bepaling.

3. Ter uitvoering van onze dienstverlening, wettelijke verplichting en/of bepaling kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

4. Persoonsgegevens bij registratie van een gebruikersaccount: bij de registratie van een gebruikersaccount vragen wij in ieder geval een e-mail adres, dat noodzakelijk is om het account te activeren en verifiëren. Daarnaast koppelen wij een IP-adres aan het gebruikersaccount zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.

5. Persoonsgegevens bij het plaatsen van een advertentie: wij zetten ons maximaal in om personen, en daarbij behorende advertenties, die minderjarig zijn, onder dwang staan, misbruikt worden, het slachtoffer zijn van mensenhandel of op enige andere manier onderworpen zijn aan fysiek en seksueel misbruik, de toegang tot onze website te ontzeggen.

6. Wij doen daardoor alles binnen onze (redelijke) mogelijkheid om bij twijfel de leeftijd van een aanbieder/aanbiedster die een advertentie op onze website plaatst te verifiëren. Dit kunnen wij helaas niet ‘aan de poort’ doen.

7. Ten aanzien van de verificatie van leeftijd zijn wij echter gebonden aan de wettelijke bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

8. Vrijwillig aangeboden persoonsgegevens: de persoonsgegevens die gebruikers en/of aanbieders/aanbiedsters zelf delen op onze website en onze daarbij behorende diensten (zoals bijv. gebruikersfora) verwerken wij niet. Deze gegevens zijn wel zichtbaar gemaakt op onze websites door degene die de gegevens geplaatst heeft.

9. Wij houden het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U kunt met enige regelmaat de pagina raadplegen zodat u op de hoogte blijft van mogelijke wijzigingen.